Chính Sách Bảo Mật

• Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

• Quý khách có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi vào trang web, quý khách sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh.

• Nếu quý khách có ý kiến hay đóng góp gì, xin vui lòng gửi đến địa chỉ bưu điện hoặc gửi email tới cancuongphat@gmail.com. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe nhận xét của quý khách.

• Quy định Bảo mật của chúng tôi hoàn toàn tuân theo Đạo luật Bảo Mật 1988 và là phương châm tốt nhất của nền công nghiệp.